Akrofonoloji Ürünleri

Gezegenler

Gezegenler astrolojik sembolizmde aklın gerçek yapısını temsil ederler. Her biri belirli bir psikolojik fonksiyonu gösterir: algılama, duygular, kendini tanımlama, yakınlaşma dürtüsü gibi.

Güneş sistemindeki gezegenler sürekli olarak belli periyotlarla Güneş etrafında döner ve bu dönüşleri sırasında birtakım kozmik ışınlar yayarlar. Bunların bizim açımızdan önemi; içerdiği anlamları ve seyirleri sırasında, dünya, insan ve tüm diğer birimler üzerinde yaydıkları kozmik ışınlar yoluyla birtakım etkiler oluşturuyor olmalarıdır.

Astroloji'de 10 gücün etkisi kabul edilir. Bunlar Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto'dur.

Doğum haritasındaki Güneş ve Ay’dan Işıklar diye söz edilir. Doğum haritasının en önemli güçleri ışıklardır. Güneş kişiliği, Ay da duyguları temsil eder.

Öz Gezegen: Doğduğunuz burcun gezegenidir. Yani siz doğduğunuz anda içinde Güneşiniz bulunan burcun temsilcisi olan bir gezegen bulunmaktadır. İşte bu sizin öz gezegeninizdir. Yandaki doğum haritasında her bir burcun öz gezegeni verilmiştir.

Sözgelimi Mars, Koç Burcunu, Venüs Boğa Burcunu, Merkür İkizler Burcunu yönetir. Öz gezegeniniz sizi ömür boyunca etkileyecek en büyük güç sayılacaktır.

Yükselen Gezegen: Öz burcunuzun olduğu kadar önemli olan ikinci gezegen de yükselenidir. Doğum haritasında birinci eve yerleşen, yani yükselen burcun da bir gezegeni vardır. Burada yükselen burcun karşısına düşen gezegen sizin Yükselen Gezegeninizdir. Bu gezegene de çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü başarı, ün, mutluluk gibi şeylerde bu gezegenin büyük etkisi vardır.

Haritayı Yöneten Gezegen: Her haritada yöneten bir gezegen bulunur. Bu insanın öz gezegeni, yükselen gezegeni veya başka bir gezegen olabilir. Haritada üst yarının en yüksek noktasındaki güç Yöneten Gezegendir. Haritada onuncu ev kesitinde solunda kalan gezegen sağda kalana oranla daha büyük değer taşır. Yani yönetici odur. Fakat her haritada onuncu evde veya yakınında gezegen olmayabilir. O zaman dokuzuncu ve onbirinci evlere bakmak gerekir. Bu evlerde gezegenler varsa onuncu eve en yakın olanına dikkat edilir. Çünkü yönetici gezegen odur. Dokuzuncu ve onbirinci evlerde gezegen yoksa yedinci ve onikinci evlere bakmalıdır. Fakat bu evlerdeki gezegenler onuncu, dokuzuncu ve onbirincidekiler kadar etkili olmazlar.
Prensip Temsil Edilen İstekler Sembolize Edilen İhtiyaçlar
Güneş: Canlılık; birey olma duygusu; yaratıcı enerji, iç kişiliğin yayılması (ruhun ayak uydurması); temel değerler Var olma ve yaratma isteği Fark edilme ve kendini ifade etme ihtiyacı
Ay: Tepki; alt bilince yatkınlık; kişiliğin hissedilmesi (kişisel imaj); şarta bağlı tepkiler İç desteği hissetme isteği; yerel ve duygusal güvenlik isteği Duygusal sakinlik ve ait olma duygusunu hissetme ihtiyacı; kendisini doğru hissetme ihtiyacı
Merkür: İletişim; bilinçli akıl (örneğin:; mantık veya rasyonel akıl) Başkalarının algılarının ve akılılığının beceri veya konuşma vasıtası ile ifade edilmesi isteği Diğerleri ile iletişim kurma ihtiyacı; öğrenme ihtiyacı
Venüs: Duygusal olarak renklendirilmiş tatlar; değerler; kendinden vererek ve diğerlerinden alarak enerjinin değiştirilmesi; paylaşma Sosyal ve sevme isteği; etkilerin ifade edilmesi isteği; mutlu olma isteği Diğerlerine yakın olma ihtiyacı; rahat ve uyum hissetme ihtiyacı; kendi duygularını verme ihtiyacı
Mars: İstek; ileri hareket; inisiyatif; fiziksel enerji; yönlendirme Hakkını savunma ve girişimde bulunma isteği; cinsi istek; kararlı hareket etme isteği İstekleri gerçekleştirme ihtiyacı; fiziksel ve cinsel heyecan ihtiyacı
Jüpiter: Genişleme; zarafet Daha geniş bir düzende hareket etme veya kendinden daha üstün bir şeye kendini bağlama isteği Yaşamda ve kendinde inanç, güven ve rahatlık ihtiyacı; kendini geliştirme ihtiyacı
Satürn: Küçülme; çaba Kendi yapısını ve bütünlüğünü savunma isteği; maddi başarılar ile güvenlik isteği Sosyal kabul ihtiyacı; kendi kaynaklarına ve işine güvenme ihtiyacı
Uranüs: Bireysel özgürlük; egonun özgürlüğü Ayrım, orijinallik ve geleneklerden bağımsızlık isteği Çekinmeden değişim, heyecan ve ifade edebilme ihtiyacı
Neptün: Üstün özgürlük; bütünleştirme; egonun özgürlüğü Kendinin ve maddi dünyanın sınırlarından kaçma isteği Bütünlük ile bütünleşme ve yaşam ile teklik deneyimleme ihtiyacı
Pluto: Dönüşüm; değişim; eleme Yeniden doğuş isteği; deneyimin çekirdeğine ulaşma isteği Kendini arındırma ihtiyacı; acıyla eskiden kurtulma ihtiyacı