Akrofonoloji Ürünleri

Astrolojiye Giriş

Astroloji ölçülebilen zaman kadar eskidir. Yunanca; yıldız anlamındaki astra ve mantık veya sebep anlamındaki logos kelimelerinden türemiştir. Tam anlamı yıldızlar ve gezegenler tarafından konan öğreti ve kanunları içerir. Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur ve astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur.

Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur. Astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur. Astroloji bir din değildir, bundan dolayı da bir şeye karşı inancımızı bırakmak ya da başka bir inanca sahip olmak gibi bir şey yoktur. Astrolojinin çalışması için ona inanmamıza da gerek yoktur aslında.

Astroloji; bilim, ön sezi, sihir, matematik, dönüşler ve sembollerin karışımıdır. Gezegenler ve dönemleri üzerinde durmaktadır ve gezegenler gerçektir. Aslında o kadar gerçeklerdir ki tüm hareketleri sabit ve kayıt edilebilirdir. Astroloji sayesinde göksel yörüngeler ve Dünyadaki olaylar arasında paraleller çizebiliriz. Kendi “gelgitli haritalarımız” veya “gezegensel gök günlüklerimize” bakarak kozmik dalgalarda sörf yapmamızı sağlar ve en yolunda olan gelgitten en iyi sonucu nasıl alabileceğimizi gösterir. Önsezilerimizi kuvvetlendirir ve şimdiye kadar bildiklerimizi destekler. Astroloji bir dil ve sembol kümesidir, dünyayı, yaşamı ve kozmosu anlamamıza yardımcı olur.

Doğum haritanız veya horoskopunuz doğum günü ve saatinizde, doğum yerinizden gökyüzüne bakış ile hazırlanan kişisel bir haritanızdır. Bu bilgilerden çizilen dairesel-saat şeklindeki diyagram içinde gezegenler, yıldızlar ve küçük gezegenler bulunmaktadır.

Haritanız, tam olarak sizin perspektifinizden evrenin çerçevesini donduran kozmik bir fotoğraf çekimidir. Bu perspektifi hayatınız boyunca taşırsınız. Doğum haritanız sizin ayrıntınızdır – sizin kozmik belgenizdir, bu hayat için “alet kutunuz” içersine konan kullanım kılavuzunuzdur ve bu hayatı en iyi ne şekilde kullanacağınızı öğretir. Dışarıda neler olduğunu görmeniz için yolunuzu renklendiren dairesel lenslerdir. Herkesin bir tane doğum haritası vardır ve ilginç olan şu ki hiç biri bir diğeri ile aynı değildir. Bu bir harita olduğundan dolayı herkeste her şeyden birer tane bulunmaktadır.

Profesyonel astrologlar göksel etkileşim teorileri üzerinde durmazlar. Modern astrologlar bunun yerine ortak bir mekanı ve zamanı paylaşan gökyüzünü ve Dünyayı bir olarak tutar ve yorumlar. Etrafımızda büyük kozmik veya göksel olaylar meydana gelmektedir ve Dünyanın ötesinde olanlar (tutulmalar, olaylar dizini vs.) Dünya üzerinde meydana gelen SEBEP yaratan olaylar olarak görülmemektedir, ama bu büyük olaylar AYRICA Dünya üzerinde de meydana gelmektedir. Diğer bir deyişle, Dünyada “sonuç” yaratan hiçbir gökyüzü “sebebi” yoktur. Bunun yerine hem gezegensel hem de dünyevi olaylar sürekli meydana gelmektedir ve bunlar karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler. Hiçbiri bir diğerinin sebebi değildir, her ikisi de zamanın ürünüdür, biri yukarıda gökyüzünde meydana gelir diğeri de aşağıda Dünyada.

Özetlemek gerekir ise, astroloji gökyüzü dönüşlerinin ve kozmik olayların dünyaya yansıtılmasını ve dünyadaki olayların da gökyüzüne yansıtılmasını inceleyen bir çalışmadır. Astrologlar kozmik gidişatları gezegenlerin ritmik hareketleri olarak görmektedir, bunların günlük yaşamlarımızın karmaşasını aydınlatan büyük yardımları vardır. Astrologların aklı gökyüzünde olabilir ama bunu sadece Dünyada ayaklarını daha sağlam yere basabilmek için yaparlar.