Akrofonoloji Ürünleri

Evler

Gök haritası 12 eşit kısma bölünmüştür ve bunların her birine Ev adı verilir. Evler, gezegenler ve burçlar tarafından etkilenen yaşam bölgelerini gösterir. Gök haritası gökyüzünü temsil eder. Evler, gökyüzüne bakıldığında gözle görülebilen bir bölünme olmayıp, hesaplama yöntemi ile bulunan bir uyarlamadır.

Gezegenler ve burçlar devamlı hareket ederler. Saat hareketinin aksi yönünde sıralanan ev kurgusu ise dengede kalır. 1 ile belirtilen ev gökyüzünün ilk evidir. Birinci eve giren burç, Yükselen Burç’tur ().

Gök haritasında doğudan batıya uzanan yatay çizgi Gökufku'nu temsil eder. Haritada bu çizgi 1. ve 7. ev başlangıç çizgileridir. Gök haritasının oluşturulduğu zamana ait zodyak burçları ufuk çizgisinin her iki tarafına yerleştirilir. 7 ile belirtilen ve yükselen burcun karşısındaki eve karşı gelen burç Alçalan Burç'tur ().

Haritanın düşey çizgisi ise gökkutbundan ve haritanın ait olduğu kişinin bulunduğu yerden geçen meridyeni temsil eder. Bu eksen haritada 10. ve 4. ev başlangıç çizgilerinden geçer. Düşey eksenin tepe noktasına Başucu veya Zenit adı verilir (). Düşey eksenin dünyanın alt tarafındaki gökyüzünün tepesine rastlayan ucuna Ayakucu veya Nadir noktası denir ().

Evler, burçların ve gezegenlerin bulunduğu burçların enerjilerine ait deneyim alanlarını temsil etmektedirler. Sadece dış deneyimleri ve en geleneksel astroloji ile tanımlanmış çevresel koşulları sembolize etmenin yanında evler ayrıca içsel durumu ve kişinin subjektif deneyim ve davranışlarını da açığa çıkarmaktadır. Doğum haritasında gezegenlerin yerlerini not ederek bir astrolog kişinin yaşamındaki hangi seviyede ve alanlarda deneyim yaşanacağını söyleyebilir.

Aşağıda belirtilmiş olan anahtar kelime sistemi evlerin psikolojik ve içsel önemlerinin temel anlamı ile yorumlanması ve anlaşılması için verilmiştir. “Evler” olarak bilinen deneyim alanlarının temel anlamlarının algılanması teşebbüsüdür. Eğer temel anlamlar anlaşılır ise evler ile geleneksel olarak sembolize edilen faaliyetler ve deneyimlere uygulanabilecek ve bunlar aydınlatılacaktır.

Doğum haritasındaki gezegenlerin bulunduğu evlerin türlerinin vurgulanması haritanın bir bütün olarak görülmesine yardımcı olacaktır. Evlerin tanımlanmasında kullanılan en genel yollardan biri onları açısal, sahipli ve uyumlu olarak sınıflandırmaktır.

Açısal evler (1, 4, 7, 10)
Kişinin kendi niteliği ile ilgilidir ve kişinin hayatı üzerinde ani ve derin etkileri vardır. Açısal evler için anahtar kelime HAREKETTİR.

Sahipli evler (2, 5, 8, 11)
Kişinin istekleri ile ve kontrol etmek ve bütünleştirmek istediğimiz yaşam alanları ile ilişkilidir. Bu türde bir ev için anahtar kelime GÜVENLİKTİR.

Uyumlu evler (3, 6, 9, 12)
Düşüncelerin ve gözlemlerin girişinin, değişiminin ve dağılımının olduğu alanlardır. Bu evler için anahtar kelime ÖĞRENMEDİR.

Açısaldan sahipliye ve uyumluya kadar evlerin ilerleyişi ve tekrardan açısala dönüşü yine yaşam deneyiminin akışı ile sembolize edilmektedir: hareket ederiz, güvenlik kazanmak için hareketlerimizin sonuçlarını birleştiririz, yaptıklarımızdan ders çıkarırız (öğrenme) ve diğer yapılması gerekenlerin farkına varırız; ve bundan dolayı da tekrar hareket ederiz. Bu nedenden dolayı gezegensel konum ile bu üç türde evden biri üzerinde kişinin kuvvetli bir vurguda bulunması değişmeyen bir enerjiyi ortaya çıkarmaktadır ve kişi hareket, güvenlik veya öğrenme ile ilgili farklı zorluklar deneyimlemektedir.

Evler de ayrıca kendi aralarında ilgili ev ile eşleştirilmiş burçların elementleri doğrultusunda üç guruba ayrılmaktadır. Bu gurupların daha iyi anlaşılması için anahtar kısaltmalar ve rehberler şu şekildedir. (Fizik Üçlüsü, “Sağlık Üçlüsü”, vs. oldukça eski terimlerdir ve burada uygun etiketler olarak kullanılmıştır.)

Ateş Evleri (“YAŞAM ÜÇLÜSܔ – 1, 5, 9)
Bu evler kişinin yaşam içerisinde tavırları ve yaşamak ile ilgili deneyimledikleriyle ilgilidir. Dünyaya saçılan enerjiyi ve bunu yapmamızı sağlayan istekleri temsil ederler. Bu evlerin etkisinde olan kişi kendi isteklerini, ideallerini ve gelecek ile ilgili hayallerini yaşar. İnanç ve rahatlık (veya bunların olmaması) ve birinin inisiyatifleri aracılığı ile dünyayı daha geniş bir boyutta görebilme ihtiyacı pek çok kişinin yaşam faaliyetlerinde egemendir. Kişi, dünyadaki hayallerinin üzerine giderek onları gerçekleştirmeye çalışır ve onları gerçek olarak görür. Ateş evlerindeki gezegenler bireylerin YAŞAMIN KENDİNE KARŞI TAVIRLARINI ve kişinin bütün inanç ve rahatlık duygularını etkiler. Ateş evlerinin temel anlamını üstlenen anahtar kelime KİMLİKTİR; kimlik hissimiz, varoluş hissimiz genel anlamda yaşamdaki davranışlarımızı belirler.

Toprak Evleri (“Sağlık Üçlüsü” – 2, 6, 10)
Bu evler uygulama dünyasında temel İHTİYAÇLARIMIZI tatmin etmemiz için yaşadıklarımızın seviyesi ile ilgilidir. Bu evlerdeki gezegenler genelde fiziksel dünya ile ilgilidir ve kaynakların yönetimi ile geliştirilebilir. Bu evlerde olan kişi fiziksel dünyada çok enerjiktir, durum ve güvenliğin sağlanması ile yaşamındaki amaçları belirler, gerçekleştirir ve tanımlar. Toprak evlerinde olanlar yaşamlarında uygun yerlerde olmak isterler, en verimli olacakları ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilecekleri bir yer arayışı içindedirler. Bu kişi çalışarak, kendini yararlı hissederek ve amaçlarını gerçekleştirerek kendini iyi hisseder. Dışarıdaki koca dünyadan bir rolü olmasını ve bunu yerine getirmek ister. Toprak evlerindeki gezegenler bireylerin tatil, kariyer ve etkin sonuçlar almaları açısından da kapasitelerini etkiler. Bu evler için anahtar kelime MADDİYATTIR, toprak evleri maddi dünya ile ilgilidir.

Hava Evleri (“İlişkiler Üçlüsü” – 3, 7, 11)
Bu evler sadece sosyal iletişim ve diğer türde ilişkiler ile değil, aynı zamanda tüm KAVRAMLAR ile de ilgilenmektedir. Bu evlerden birinde olan kişi akıl ve ilişkilerde yaşar. Kavramlar ve bu kavramların paylaşılması kişinin yaşam faaliyetlerinde en fazla yeri kaplamaktadır. Kişi kendini ancak diğerleri tarafından anlaşıldığında, gerçeği fark ettiğinde ve ifade ettiğinde ve fikirlerin veya teorilerin önemini anladığında iyi hissetmektedir. Hava evlerindeki gezegenler kişilerin ilgi alanlarını, ilişkilerini, sözlü ifade yeteneklerini ve sosyal hayatı etkilemektedir. Hava evleri için anahtar kelimeler SOSYAL ve ENTELEKTÜELDİR.

Su Evleri (“Ruhsal Üçlü” – 4, 8, 12)
Bu evler geçmiş, şu an içgüdüsel olan şarta bağlı tepkiler ve duygularla hareket etme ile ilgilidir. Bu evlerdeki gezegenler bilinçaltında neler olduğunu gösterir ve geçmişin izlerinin sindirilmesi ile bilincin uyandırılmasını ifade etmektedir, aynı zamanda bizi geçmişe bağlayan gereksiz hatıraları ve korkuları da siler. Bu evlerde olan kişiler duygularına ve derin İSTEKLERİNE çok bağlıdır. Duygusallık ve ruhsal ihtiyaçlar kişinin yaşam faaliyetlerinde ve enerji harcamalarında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Su evlerindeki gezegenler kişinin duygusallığa yatkınlığını, özel ihtiyaçlarını gidermek için neler yapması gerektiğini ve bağımlılık yaratan isteklerin üstesinden gelebilme duygusunu ve özel hayatında veya iç dünyasında kişinin yaşadıklarını etkilemektedir. Su evleri için anahtar kelimeler DUYGU ve RUHTUR.

Yukarıda tanımlanmış anahtar kelimelere ait bir formül aşağıda verilmiştir:

İfade Modu Deneyim Seviyesi
Açısal: Eylem
Sahipli: Güvenli
Uyumlu: Öğrenme
Ateş: Kimlik
Toprak: Maddiyat
Hava: Sosyal ve Entelektüel
Su: Ruh ve Duygu

Sizin bu on iki ev içerisindeki durumunuza bir göz atalım.

Birinci Ev ve Yükselen Burcunuz
Haritanın ilk evine ait burç, sizin doğduğunuz esnada ufuk üzerinde yükselen burçtur. Bu burç Yükselen Burç olarak da bilinmektedir. Birinci ev nasıl göründüğümüz veya karşılaştığımız durumlar, görünüşümüz ve kişiliğimiz ile ilgilidir. Bu içimizde ortaya çıkan temel bir durumdur ve diğerlerine karşı bizim işaretimiz veya faaliyetimizdir. Kişisel olarak bizi farklı yapmaktadır. Bu ev kişiliğimizi ve dışarıdan ilgimizi çeken her şey yönetmektedir.

İkinci Ev
İkinci ev, birinci ev aracılığı ile ortaya koyduğumuz kişisel ve değişmeyen niteliklerimiz, güdülerimiz ve tepkilerimiz ile ilgilidir. Bu nesneleri nasıl tuttuğumuz veya onlara nasıl “sahip” olduğumuzdur (sahiplenme, maddi mallar, para ve benzeri). İkinci ev her zaman kendimizi nasıl güvende tuttuğumuz, yaşamdan ve etrafımızdakilerden gelenlere tepkilerimiz ile ilgilidir.

Üçüncü Ev
Üçüncü ev keşifler, incelemeler, her türde istekler ve araştırmalar ile ilgilidir. Ayrıca bağlantıları, iletişimi, kabloları, kısaca vücudumuz, aklımız, sesimiz, yazılarımız, sahip olduğumuz her şey aracılığı ile elde ettiklerimizi de yönetmektedir. İşte burada yaşamımızdaki sınırları ve mevcut zamanda üzerinde çalıştıklarımızı arar ve keşfederiz. Çok akılsal bir evdir, her türlü sorgulama, araştırma ve inceleme ile ilgilidir. Genelde kısa seyahatleri ve kardeşlikleri etkilemektedir.

Dördüncü Ev
Dördüncü ev kök saldığımız, sınırları bulduğumuz ve genelde kendimizi güvende hissettiğimiz yerdir. Üçüncü evde aradıklarımızın sonudur. Burada buluruz veya araştırmalarımıza son veririz, yerleşiriz ve durumun geneline hakim oluruz. Burası bizim evimizdir; çalışabileceğimiz, dinlenebileceğimiz ve tecrübe edinebileceğimiz yerimiz.

Beşinci Ev
Beşinci ev uyanma, hisler (hareket etme) ve ifadeler (vurgulama) ile ilgilidir. Burada her zaman öz güven duygusu hatta sahiplenme onuru büyümektedir, çünkü kendi tecrübelerimizin farkına varırız ve onlara sahip çıkarız. Biliyoruz ki daha önceden tecrübelerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Her türde ifade ve vurgular bu ev ile bağlantılıdır – çocuklar, hayvanlar, yaratıcı ifade, vs. Yönlendirme ve sahiplenme hissi bu noktada tecrübelerimizde büyük rol oynamaktadır.

Altıncı Ev
Altıncı ev, tecrübelerimizden anladığımız iyi ve sağlıklının saklanması ve korunması ile ilgilidir. İşte burada kepek ile buğdayı birbirinden ayırırız. Kendimize, tecrübelerimize, sağlımıza ve beslenmemize önem vermeye başlarız. Tecrübelerimizi analiz edebiliriz ve neyin saf olup olmadığı ile ilgili düşüncelere sahip oluruz. Altıncı ev, tecrübenin kalbini kurtarman için bir atılımdır.

Yedinci Ev
Yedinci ev, ortaklıkların, ilişkilerin, sosyal hayatın, bizi bizden alıp diğer insanların dikkatini çekmemizi sağlayan her şey, toplum, vs. evidir. Bunun içerisinde ruhsal uyanma ve sadece kendimiz olmadığımızın keşfedilmesi de bulunmaktadır. İşte burada ilk defa kişisel ihtiyaçlarımıza (ve diğerlerinin ihtiyaçlarına) kulak vermeye başlarız. Neler olup bittiğini görebiliriz; bundan dolayı da evlilik, yoga veya birleşme bu evde vurgulanmaktadır.

Sekizinci Ev
Sekizinci ev genelde ölüm evidir ve artık ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz parçalarımızdan kurtulmamız ile ilgilidir. Bundan dolayı da bu ev ayrıca başlangıçlar, daha bütünsel durumlar ve her şeyin kalbine inme ile de ilgilidir. Sekizinci evin duyarlılığı iş bağlantıları için çok iyidir, çünkü gerçeği veya konunun özünü ortaya çıkarır.

Dokuzuncu Ev
Dokuzuncu ev uzun seyahatler ve din (en uzun seyahat) ile ilgilidir. Sekizinci evde meydana gelen saflıklardan arta kalandır – tüm deneyim döngüsünün tohumu veya temeli. İngilizce dilinde Religion (Din) Latin kökenli bir kelimedir, geçmişe bağlılık anlamına gelmektedir ve bundan dolayı da sona eren veya sonu olan her şey ile ilgilidir, örneğin gerçek. Temel fikirler, felsefe ve her şeyin kalbi buraya aittir.

Onuncu Ev
Onuncu ev; pratik vizyon ve geleceği görebilme gücü evidir, burada gerçek olanı net bir şekilde görebiliriz. Ün ve kariyer genelde bu ev ile ilgilidir, çünkü açık şekilde görebildiğimiz alanlar genelde yaşam için seçtiğimiz alanlardır. Özetlemek gerekirse bu ev gerçek bir vizyonumuzun olduğu ve çalıştığımız evdir. Bu evdeki gezegenler iç görüş ve netlik verir.

On Birinci Ev
On birinci ev; çalışmak için vizyonlarımızı ve hayallerimizi ortaya koymamız ile ilgilidir. Bir dağdaydık ve vizyonumuz vardı (Onuncu ev). Burada neler gördüğümüzü asla unutmamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek açısından çok çalışmak için yemin ederiz. Bundan dolayı bu evin her zaman özveri ve insancıl hedefler ile ilişkisi vardır ve bunları harekete geçirmeye çalışır. Arkadaşların ve toplumun evidir, çünkü gerçek iç görüşümüz veya vizyonumuz ile güçlendiğimizde hiçbir fark gözetmeden her şeyi paylaşırız.

On İkinci Ev
On ikinci ev; hayallerimizi gerçekleştirmek ve bunları etrafımızdaki dünyada göstermek için yaptığımız her şey ile ilgilidir. Ne yapmak istediğimizi, bizim için gerçekten önemli olanı gerçekleştirmemizi kapsamaktadır. Hapishaneler, kurumlar, ihanetler, yarım kalan işler, vs. ile bağlantılıdır. Taşıdığımız mesaj uğruna bazı muhtemel suiistimalleri göz önüne alma veya olumsuz bir tepki ile karşılaşma gibi seçenekler burada karşımıza çıkar.